Na jaren te hebben gewerkt al coach en therapeut (mindfulness) kwam voor mij de roeping van ritueelbegeleider, in memoriambegeleider, op mijn pad. Om dit op een juiste manier te mogen doen heb ik de opleiding tot ritueelbegeleider gevolgd bij Gaanderweg Uitvaarteducatie.

Voor mij staat de wens van nabestaande centraal, samen komen we tot een herdenking zoals u dat wilt. Dit doe ik door intensief met u samen te werken.

Met hartelijke groet,

Gerard Moorman